El web del grup EUROCONSTRUC té com a finalitat informar dels productes, dels serveis i de les novetats que ofereix als clients actuals i també als nous usuaris. El domini www.grupeuroconstuc.com així com www.ecepgrup.com son propietat de GRUP EUROCONSTRUC.

GRUP EUROCONSTRUC és el titular dels drets de propietat intel·lectual. Queda prohibida la reproducció, la distribució, la comercialització i qualsevol tipus de transformació d’aquesta pàgina web sense tenir el consentiment per escrit dels responsables de GRUP EUROCONSTRUC.

GRUP EUROCONTRUC rebutja la responsabilitat que es derivi de la incorrecta utilització dels continguts i es reserva el dret a fer les modificacions (eliminació o restricció total o parcial) de continguts que cregui oportuns sense previ avís.

GRUP EUROCONTRUC no es responsabilitza dels continguts que s’ofereixen mitjançant enllaços a pàgines de tercers o qualsevol referència externa a un altre lloc d’informació. Són referències merament informatives.

GRUP EUROCONSTRUC no es responsabilitza de qualsevol conseqüència directa o indirecta que pugui ocasionar l’exactitud dels continguts del web.

Protecció de dades

En compliment de la normativa de dades de caràcter personal i d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, les dades de caràcter personal aportades mitjançant l’emplenament dels formularis d’aquesta web formaran part d’un fitxer propietat de GRUP EUROCONSTRUC

En enviar aquestes dades, l’usuari o el client dóna el seu consentiment perquè formin part d’aquest fitxer que té com a finalitat l’enviament de comunicacions de caràcter comercial o informatiu.

En compliment d’aquesta llei EUROCONSTRUC no cedirà totalment o parcialment aquestes dades en cap empresa o organització ni els utilitzarà per a altra fi del que sigui el descrit en el paràgraf anterior.

El titular de les dades podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició en els termes i en els terminis que estableix la Llei orgànica 15/1999, dirigint-se a:

EUROPROJECTES IMMOBILIARIS, S.L.
ALFONS XII, 18, ENTLO 2ª
08006 – BARCELONA
C.I.F: B-60995073
Telf: 93.415.50.34