Grup Euroconstruc, que compta amb un llarg historial d’actuacions, està format principalment per les societats:

Europrojectes Immobiliaris, S.L., Euroconstruc, S.A., Gestió i Garantia, S.L.

Referent Mundial

El grup és un referent mundial en la gestió integral del procés immobiliari ja que porta a terme tot el desenvolupament:

Equip Humà

El principal activo de Grup Euroconstruc es su equipo humano que destaca por su capacidad profesional, espíritu de trabajo en equipo y voluntad de mejora continua.

“El nostre objectiu és clar: aconseguir la millor qualitat perquè els clients estiguin més que satisfets i repeteixin.”

CEO – XAVIER VILAJOANA

Política de Empresa

Grup Euroconstruc asumeix compromisos ja que està al servei dels seus clients, compromès amb la societat, el medi ambient i la salut dels treballadors.

1

Satisfer els requisits dels clients i del reglament establert.
On sigui possible, dins el marc de la competència, Grup Euroconstruc s’esforça a superar aquestes exigències.

2

Afavorir el desenvolupament professional del personal en matèries de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals. Sempre en el marc de millora contínua.

3

Complir amb les expectatives del client captant les seves necessitats, transmetent que som els seus partners, actuant amb professionalitat, ètica i transparència.

4

Propiciar una relació favorable amb el medi ambient. Mantenint un programa de prevenció, control i minimització dels impactes ambientals i possibles contaminacions.

5

Evitar els accidents de treball i les malalties professionals de tots els col·laboradors amb l’empresa. En qualsevol circumstància, la prevenció de riscos laborals, s’anteposarà a la producció de l’empresa.

Per donar suport i complir correctament amb els compromisos la Direcció de Grup Euroconstruc es compromet a:

Definir i revisar els objectius de gestió.
Designar responsables per a la supervisió del compliment d’aquests compromisos i assignar-los els recursos necessaris.
Revisar la implantació i eficàcia del sistema de gestió.
Assegurar la correcta comunicació i difusió de la política empresarial a totes les persones del grup i els seus col·laboradors