Grup Euroconstruc, que compta amb un llarg historial d’actuacions, està format principalment per les societats:

Euroconstruc, S.A. i Gestió i Garantia, S.L.

Referent Mundial

El grup és un referent mundial en la gestió integral del procés immobiliari ja que porta a terme tot el desenvolupament:

Equip Humà

El principal activo de Grup Euroconstruc es su equipo humano que destaca por su capacidad profesional, espíritu de trabajo en equipo y voluntad de mejora continua.

“El nostre objectiu és clar: aconseguir la millor qualitat perquè els clients estiguin més que satisfets i repeteixin.”

CEO – XAVIER VILAJOANA

Política de Empresa

Grup Euroconstruc, dedicat a la construcció de tot tipus d’edificis, està al servei dels nostres clients, compromesos amb la societat, el medi ambient i la salut dels treballadors, assumint el compromís de:

1

Assegurar el compliment dels requisits en matèria de qualitat, medi ambient, seguretat i salut, els dels nostres clients i els que legalment ens apliquin; així com qualsevol altre requisit addicional que la nostra empresa voluntàriament subscrigui. On sigui possible, dins el marc de la competència, ens esforçarem en superar aquestes exigències.

2

Col·laborar estretament i aconsellar als nostres clients, sent capaços de captar les necessitats i expectatives, transmetent la sensació que som, més que proveïdors, partícips d’un projecte comú, actuant en tot moment amb professionalitat, ètica i transparència.

3

Propiciar una relació favorable amb el medi ambient, optimitzant els consums de recursos naturals, incrementant l’eficàcia del seu ús i afavorint el consum de materials que assegurin una major protecció mediambiental, mantenint un programa de prevenció, control i minimització dels impactes ambientals i possibles contaminacions.

4

Promocionar la millora contínua en les condicions de Treball per elevar els nivells de seguretat, salut i benestar físic, mental i social de tots els treballadors i tercers relacionats amb l’empresa. En aquest sentit, ens comprometem a eliminar els perills i reduir els riscos de la SST i en qualsevol circumstància la Prevenció de Riscos Laborals s’anteposarà a la pròpia producció de l’empresa.

5

Propiciar el desenvolupament professional del nostre personal per a una millor presa de consciència i millora de les competències, sempre en el marc de la millora contínua. Incentivar la consulta i participació dels treballadors i col·laboradors mitjançant el desenvolupament d’una cultura preventiva, mediambiental i de qualitat.

Per donar suport i complir correctament amb els compromisos la Direcció de Grup Euroconstruc es compromet a:

Definir i revisar els objectius de gestió.
Designar responsables per a la supervisió del compliment d’aquests compromisos i assignar-los els recursos necessaris.
Revisar la implantació i eficàcia del sistema de gestió.
Assegurar la correcta comunicació i difusió de la política empresarial a totes les persones del grup i els seus col·laboradors