Visita la web de Gestió i Garantia S.L.:

www.gestioigarantia.es

Gestió i Garantia S.L. és l’empresa comercialitzadora i gestora de patrimonis del Grup Euroconstuc que es va fundar el 1993. Fa més de 20 anys que Gestió i Garantia S.L. s’adapta a les circumstàncies del mercat per oferir alguna cosa que va més enllà d’un simple producte: un servei.

Sent conscients que després de l’habitatge hi ha dipositades il·lusions i esforços Gestió i Garantia S.L. treballa perquè els somnis de tots els clients estan a l’abast de les seves possibilitats.

L’empresa i els que la conformen han recorregut un llarg camí en la comercialització d’habitatge nou per tot Catalunya, tant d’habitatge lliure com de protecció oficial.

5 musts que s’apliquen a cada promoció:

Estem presents en totes les fases del projecte.

1

Identificació d’objetius:
empresarials, globals i de producte.

2

Plantejament d’actuació:
des de la compra del terreny fin l’entrega de les claus.

3

Estratègia de Màrqueting:
propostes reals i formació comercial.

4

Estratègia de comunicació:
selecció de canals i solucions gràfiques.

5

Seguiment i control
del conjunt d’activitats amb els propietaris.