Descripció de la Promoció

Grup Euroconstruc va realitzar la gestió integral del projecte:
– Anàlisi de la viabilitat de les diferents opcions a portar a terme.
– Gestió i desenvolupament urbanístic i arquitectònic del projecte.
– Rehabilitació dels immobles i la façana de la Avinguda Picasso.
– Administració de la construcció.