Descripció de la Promoció

Grup Euroconstruc va construir l’edifici i els immobles d’aquest ambiciós projecte a Barranquilla (Colombia). Prèvia construcció es va analitzar la viabilitat de diferents operacions. El resultat és excel.lent: un bloc de pisos singualar, tant per la seva ubicació i elegancia, com pels acabats nobles.