Descripció de la Promoció

Grup Euroconstruc va fer el desenvolupament complet d’aquest edifici de pisos del Carrer Aribau, responsabilitzant-se de totes les fases del procés:
– Anàlisi de la viabilitat del projecte.
– Gestió i desenvolupament del projecte (urbanísticament i arquitectònicament).
– Construcció del bloc de pisos del Carrer Aribau.
– Administracció dels pisos.